Dutch English French German Italian

retrieverpup

De vroege opvoeding van een retrieverpup

Auteur: Tineke J. Antonisse-Zijda

In dit boek behandelt de auteur alle facetten van de opvoeding zodat gedragsproblemen later voorkomen kunnen worden.
Na 20 jaar in ongewijzigde vorm te zijn verschenen is er nu een totaal vernieuwde uitgave van de 'opvoeding van een retrieverpup' verschenen. De basisgedacht is niet veranderd, maar de auteur is dieper ingegaan op de achtergronden van de opvoeding. Zeker wat de rol van de fokker betreft. De opzet van dit boekje blijft nog altijd, dat het in zeer beknopte vorm, alle facetten behandelt waarmee men een pup kan opvoeden.

2008 - Paperback - 64 pagina’s.
Prijs: € 11.00
Bestellen: www.hondenshop.nl
of www.dierenboeken.nl