Skip to main content

Jedde met Spica (maart '97)

Little Spica (1997)

Spica (2 jaar)

Spica (li) en Nimble

Little Spica

‘Tijdens een patrijzenjacht liepen we op linie door de bieten, toen er een patrijs op ongeveer 60 meter recht voor, dood ons in de bieten viel. Ik zette Spica in, die duidelijk blijk gaf het wild goed gemarkeerd te hebben. Halverwege krijgt ze opeens  verwaaiing en vertrekt met lage kophouding op een spoor. Ik laat haar maar begaan, want ik zie aan haar manier van werken dat ze op een ziek voet bezig is. De patrijs leek dood, maar je weet nooit. En ze heeft gelijk, want vlak voor haar springt een gewiekte patrijs even boven de bieten om vervolgens door de hond te worden gepakt.
Op het moment van afgeven zie ik aan de hond dat ze meteen weer weg wil. ‘Apport’, zeg ik en zonder enige aarzeling draait ze zich om en loopt in één rechte lijn naar de valplaats van de geschoten patrijs en raapt hem op. Ze wist hem nog precies te liggen, dit dankzij de genen van overgrootmoeder Ecco. Later bleek dat de aangeschoten patrijs afkomstig was van een vorige drift, maar niemand had gezien dat hij in het bietenperceel was uitgezakt.’

Tineke Antonisse

Little Spica v.d. Woudstreek

 (3 februari 1997 - 30-08-2010)

Spica, die naar haar beroemde grootmoeder is genoemd, is een zeer betrouwbare jachthond. Een kalme hond, die zeer goed markeert en opvallend goed presteert op aangeschoten wild.

Met Spica heeft Tineke twee nesten gefokt. Voor het eerste nest koos ze voor lijnteelt. Way Out's Orion had als vader Eager Sam v.d. Woudstreek. Hierdoor legde ze de goede aanleg van zowel Twinkle als Ecco opnieuw vast. Opvallend was dat Spica heel sterk haar exterieur doorgaf aan dit N-nest.

Noble Fellow was winnaar van een teamwedstrijd, ook andere honden uit dat nest behaalden goede resultaten op workingtesten.

Voor Spica's tweede nest, het O-nest, viel de keuze op een reu uit Engelse werklijnen: Baveybuild Bacchus. Dat resulteerde in honden met temperament en goede jachtaanleg. Honden uit deze combinatie behaalden goede resultaten op workingtesten en KNJV-proeven.